Nieuws

Zoektocht naar bodemstructuur en draagkracht onder grasland

Gepubliceerd op
28 november 2013

Uit het Praktijknetwerk “Goede Bodem op Veen Boert Beter” en het onderzoeksproject “Duurzaam Bodemgebruik Veenweide” blijkt dat een goede draagkracht niet altijd samengaat met de beste bodemstructuur of vice versa.

Als melkveehouder wil je een goede bodemstructuur om zo een hoge grasproductie te halen. Door een goede draagkracht wil je deze grasproductie ook kunnen benutten via beweiding of maaien, want zo houd je de bodemstructuur goed, want die zal uiteindelijk weer de voorwaarde scheppen voor een hoge productie.

In de akkerbouw wordt bodemstructuur voor productie, en draagkracht voor benutting steeds meer uit elkaar getrokken door gebruik te maken van een vast rijpadensysteem. Veel veehouders beoordelen draagkracht als iets positiefs. Draagkracht moet echter niet uit structuurbederf van de bodem komen. Geen sporen zien kan ook betekenen dat de bodem is dichtgereden en daardoor draagkracht geeft en op het oog geen sporen te zien zijn. In bijgevoegd artikel staan enkele bevindingen op een rij die mogelijk aanknopingspunten geven voor een beter begrip en management.