Nieuws

Wintererwten/wintergraan-teelt voor meer voer en meer biodiversiteit

Gepubliceerd op
13 november 2012

Flevolandse grond wordt intensief gebruikt. De teelt van voedergewassen in combinatie met verhuur van de grond aan akkerbouwers leidt tot een laag stikstofleverend vermogen.

Melkveehouders zien dit terug in dalende ruw eiwitwaarden in de graskuilen en zoeken naar alternatieve teelten om dit te compenseren. De zoektocht naar optimalisatie van de voerproductie op de melkveebedrijven in Flevoland van het netwerk Duurzame voerproductie gaat verder in het netwerk Klaver 4.

Op een 4 tal praktijkpercelen zijn dit najaar verschillende mengsels van wintererwten en wintergraan gezaaid, waarmee netwerk Klaver 4 officieel is gestart.

Het doel van de winterteelten is tweeledig. Enerzijds proberen we extra (eiwit)opbrengst te halen van eigen grond en op deze wijze de dalende ruweiwit waardes in de graskuilen te compenseren. Anderzijds is de winterteelt een vanggewas en levert het meer biodiversiteit, waarmee mogelijk makkelijker kan worden voldaan aan de vergroeningsvoorwaarden van het nieuwe GLB-beleid.

Maar voor het zover is zijn er genoeg praktische vragen op te lossen rond de teelt en het vervoederen van deze winterteelten.

De 4 praktijkpercelen liggen in oostelijk Flevoland op de lichtere kleigronden en in zuidelijk Flevoland op de zwaardere kleigrond. Op alle percelen zijn wintererwten en een wintergraan in verschillende verhouding gezaaid. Het is de bedoeling de winterteelt in mei te oogsten, waarna of nog een snijmaïs teelt volgt of een gras/klaver teelt. Dit gras/klaver mengsel is op één perceel in één werkgang is meegezaaid met de zaai van wintererwten en wintergerst op 11 oktober. De verschillende gewassen zijn nu zichtbaar. (zie foto)

Meer informatie bij Jaap Gielen.

wintererwten.jpg