Nieuws

Werken aan een bedrijfseigen derogatie

Gepubliceerd op
20 april 2015

Kringloop Academie Flevoland ondersteunt de Flevolandse melkveehouders met de toepassing van de kringloopwijzer. Met als doel het verbeteren van de voerproductie en vee-efficiëntie. Zeventig VVB-leden bezochten op 26 maart de slotavond van het project met als thema “Werken aan een bedrijfseigen derogatie”.

In studieclubverband hebben zestig melkveehouders uit Flevoland in de afgelopen anderhalf jaar de kringloopwijzers van 2012, 2013 en 2014 opgesteld en besproken. Met de toepassing van de KringloopWijzer en de onderlinge vergelijking verkreeg men inzicht in het functioneren van het bedrijf met betrekking tot de veestapel- en grondefficiƫntie. Complicerende factor voor een aantal melkveebedrijven is het gemengde karakter door de teelt van akkerbouwgewassen.

Veel deelnemers waren ook nieuwsgierig naar de hoogte van de fosfaatonttrekking met de teelt van de voedergewassen gras en mais en de akkerbouwgewassen. In 2012,2013 en 2014 lag de gemiddelde fosfaatonttrekking op 108 kg fosfaat, gebaseerd op de 60 kringloopwijzers van melkveebedrijven en melkveebedrijven met akkerbouw. Met de teelt van alleen gras en mais werd in de afgelopen drie jaar 15.136 kg droge stofgeproduceerd met een onttrekking van 114 kg fosfaat.

Veel interesse voor BEP-pilot

De interesse voor deelname aan de BEP-pilot in 2015 is dan ook groot, ook al kan de fosfaatontrekking maar ten dele met bedrijfseigen rundveemest worden gevuld. De verhouding tussen stikstof en fosfaat in de mest bedraagt 2,8 op de deelnemende bedrijven. Dit betekent dat binnen de derogatie van 250 gemiddeld  (250/2,9)   89 kg fosfaat in de vorm van drijfmest kan worden gegeven. De resterende fosfaat tot de onttrekking van 108 mag niet de in de vorm van fosfaatkunstmest op derogatiebedrijven worden gegeven. Toepassing van dure mestscheiding of alternatieve messtoffen als Betacal bieden uitkomst.

Realiseren van bedrijfseigen derogatie

Nog beter en hopelijk op termijn te realiseren is een bedrijfseigen derogatie. Wanneer de fosfaat ontrekking volledig kan worden gegeven in de vorm van de aanwezige rundveemest op de melkveebedrijven is gemiddeld een derogatie van afgerond 300 kg nodig (108 maal 2,8 = 302). Het door Countus berekende economisch perspectief van een bedrijfseigen derogatie is groot. De waarde bepaald door vermindering van mestverwerking, mestafvoer en een hogere drogestofproductie is becijferd op 1,5 ct kostprijsverlaging voor de melkveehouderij in Flevoland.

Verkenning bij Koeien&Kansen deelnemer

Koeien & Kansen bedrijf Dekker uit Zeewolde, die ook aan de Kringloop Academie Flevoland heeft deelgenomen, start dit jaar met twee andere Koeien & Kansen melkveehouders de verkenning naar de ontwikkeling van de Bedrijfseigen Derogatie.

Met de toepassing van een bedrijfseigen derogatie kan de grondgebondenheid in de vorm van voerproductie uit bedrijfseigen mest worden vergroot, met een belangrijke impuls voor het sluiten van de regionale kringlopen. Hergebruik van de grondstof mest in plaats van kunstmest moet op termijn kunnen binnen de milieurandvoorwaarden was de mening van de aanwezigen op de slotavond van Kringloop Academie Flevoland. Noemen we dit geen circulaire economie?