Nieuws

Wereldwijd lagere kosten en hoger inkomen in 2013

Gepubliceerd op
17 november 2014

Door enerzijds een hogere melkprijs en anderzijds lagere kosten was in 2013 het inkomen op melkveebedrijven hoger dan in 2012. De stijging was het hoogst in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Deze en andere informatie staat in het onlangs verschenen ‘IFCN Dairy report 2014’ en de bijbehorende Press release IFCN Dairy Report 2014.

Hogere melkprijs in 2013

De gemiddelde kostprijs van melk daalde wereldwijd met USD 0,7 per 100 kilogram ECM (‘energy corrected milk’), naar een niveau van USD 46,5. De lage melkprijs in 2012 leidde mondiaal tot minder melk in begin 2013, samen met hoge voerprijzen en weerseffecten heeft dit geleid tot een 27 procent hogere melkprijs in 2013. Gemiddeld is de melkprijs gestegen naar een niveau van USD 50,6 per 100 kilogram ECM.

Informatie over 100 landen

Naast kostprijsvergelijkingen en melkprijsontwikkelingen, staat in het rapport een melkproductieprofiel van 100 landen. Deze landen vertegenwoordigen circa 98 procent van de melkproductie in de wereld. De status en trends van de mondiale melkveesector worden ook in beeld gebracht, evenals een overzicht van ’s werelds grootste melkverwerkers. Meer informatie over IFCN op www.ifcnnetwork.org.

De Nederlandse bijdrage vanuit het project ‘Kostprijsvergelijking met het buitenland’ wordt mede gefinancierd door het Productschap Zuivel.