Vul de enquête over de KringloopWijzer in_mijnkringloopwijzer

Nieuws

Vul de enquête over de KringloopWijzer in

Gepubliceerd op
18 september 2018

Jaarlijks vullen alle melkveehouders en/of bedrijfsadviseurs de KringloopWijzer in. De KringloopWijzer brengt de bedrijfsspecifieke mineralenkringlopen van onder andere. fosfaat, ammoniak en broeikasgassen in beeld op het melkveebedrijf. De uitkomsten van de KringloopWijzer kunnen de melkveehouders gebruiken om beter te sturen op de benutting van mineralen.

Het projectteam achter de KringloopWijzer wil graag meer inzicht in het huidige gebruik van de KringloopWijzer. Melkveehouders en bedrijfsadviseurs kunnen online een vragenlijst invullen. De vragenlijst gaat over het gebruik van de KringloopWijzer in de dagelijkse praktijk en welke mogelijkheden of wensen er zijn met betrekking tot de KringloopWijzer voor de toekomst. De resultaten van de enquête worden anoniem verwerkt en worden gebruikt ten behoeve van het doorontwikkelen en gebruiksvriendelijker maken van de KringloopWijzer. 

Ga hier direct naar de enquête