Nieuws

Vrij denken typeert netwerkdeelnemers SuperOrganisme

Gepubliceerd op
12 oktober 2012

De melkveehouders die deelnemen aan het praktijknetwerk De boerderij als SuperOrganisme hebben afgelopen bijeenkomst nagedacht over mineralen management.

Hoe brengen we mineralen, die bij de consument zijn gekomen, terug in de kringloop? Kunnen we alternatieven verzinnen om de mineralen- en koolstofkringloop op de boerderij naar een hoger plan te tillen? Vragen waarover door de groep vrij is gebrainstormd tijdens de workshopsessie. Vele opties passeerden de revue: terug invoeren van de schillenboer, tot het verzamelen van blad (GFT) uit parken.

In de brainstormsessie, begeleid door Bram Bos van Wageningen UR Livestock Research, werd stilgestaan bij manieren om de mineralenkringloop niet alleen te sluiten, maar deze ook te voeden. Een belangrijke vraag volgens de groep, omdat mineralen nodig zijn om koolstof uit de lucht vast te leggen om dit te kunnen omzetten in organische koolstof voor een gezondere bodem.

GFTafval.jpg

Typerend aan deze netwerkgroep is volgens netwerkbegeleider Harm Wientjes van DLV dat de melkveehouders veel waarde hechten aan het betrekken van hun omgeving bij het mineralen vraagstuk. Zitten deze mineralen ook nog in restproducten van consumenten? Kunnen we zakken gras en tuinmaaisel verzamelen? En waar blijft de as uit openhaarden? Hoeveel mineralen levert ons dit op als we het gaan verzamelen?

De suggesties uit de brainstormsessie, die in potentie succesvol lijken, worden nader onderzocht en uitgediept. Dit wordt eveneens gedaan voor de onderwerpen: hoeveelheid beschikbare koolstof, terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en mogelijkheden voor bodemverbetering.

Uiteindelijk doel is om tot een optimaal SuperOrganisme te komen. Een boerderij die helemaal in evenwicht is met zichzelf en haar omgeving. Een pittig vraagstuk, waar de netwerkdeelnemers aankomende bijeenkomsten zich verder in gaan verdiepen.

Meer informatie bij netwerkbegeleider Harm Wientjes