Netwerk

Vooruit met het Kruid

Het praktijknetwerk Vooruit met het Kruid wil kennis ontwikkelen over de toepassing van gedroogde kruiden in de melkveehouderij.

De vraag die de ondernemers zich stellen is of gedroogde kruiden een rol kunnen spelen in de gezondheidsbevordering van de veestapel en hiermee het terugdrinken van antibioticagebruik.

De deelnemers gaan zelf een proef aan om gedroogde kruiden te voeren, die wordt gemonitoord, waarvan de (preventieve) werking en het effect van de kruiden op verschillende diergezondheidsaspecten wordt vastgelegd.

In dit netwerk nemen naast melkveehouders ook kruidenleveranciers, voerleveranciers en onderzoekers deel.

Nieuws

Producten