Nieuws

Volledig weiden met fraaie koeien

Gepubliceerd op
29 juli 2013

Ierland staat bekend om het seizoensmatig afkalven van de koeien,volop weiden en weinig krachtvoer. Melkveehouder O’Sullivan doet het echter anders, zo hoorde het team van Amazing Grazing in Ierland.

In Nieuwe Oogst verscheen een reportage van het melkveebedrijf met 170 HF melkkoeien, een gespreid kalfpatroon én een behoorlijke portie krachtvoer naast volledige weidegang. “Wij melken graag mooie koeien en dan moet je het systeem rondom de koe passend maken en niet andersom.”