Nieuws

“Voer (eiwit) van eigen grond”

Gepubliceerd op
27 augustus 2013

Dit was het thema van de zomeravondexcursie van Netwerk Klaver 4 op 20 augustus jl., die in samenwerking met de de VVB-Flevoland werd georganiseerd. Dat het thema leeft, bleek uit de ruime belangstelling. Tachtig melkveehouders beoordeelden de eerste resultaten van diverse praktijkpercelen en zagen een oogstdemonstratie van een gerst/erwten/gras perceel.

De toepassing van vlinderbloemigen wint aan belangstelling. De voereiwit prijzen van de afgelopen jaar versterkt deze belangstelling. Per slot van rekening hoeft elk kg eiwit die zelf wordt geteeld niet te worden gekocht. De voorlopige cijfers van 4 praktijkpercelen met gras en vlinderbloemigen, zoals rode-, witte, en Alexandrijnse klaver en lucerne zijn positief. Op drie percelen is de opbrengst tot en met de vierde snee 12 ton droge stof en 2000 kg RE (16%). Per kg N bemesting is er 5.8 kg RE geproduceerd en 30 KVEM. Met nog twee te oogsten snedes doen de vlinderbloemigen dat wat ze moeten doen, eiwit en KVEM produceren. De matige stand van de klaver in het vierde perceel is de oorzaak dat deze achterblijft in productie. In drie snedes is er in totaal 9 ton droge stof geoogst.

Het netwerk teelt op een aantal praktijkpercelen ook mengteelten met erwten. De ervaringen zijn hier zeer wisselend. De in het najaar ingezaaide percelen granen/erwten hebben geleden onder te late zaaitijdstippen en de dubbele winter, waardoor er te weinig erwten stonden. De wintergewassen zijn als tussengewas geteeld en dus vroeg geoogst om plaats te maken voor de hoofdteelt.

Op een drietal percelen zijn mengteelten met erwten gezaaid als hoofdteelt. Dit lijkt meer perspectief te hebben, mits tijdig gezaaid. De analyses van de geoogste producten zijn nog niet bekend en dus de exacte droge stof opbrengst ook nog niet. Maar met uitsluitend een drijfmestgift in het vroege voorjaar is de verwachting dat per kg N bemesting de RE productie in met name het erwten/gras mengsel hoog zal zijn. Bij 16% RE in 8 ton ds is deze hoger dan 15.

Met de onlangs aangekondigde versoepeling in de vergroeningsvoorwaarden in het nieuwe GLB, waarbij de productie van eiwit als alternatief wordt genoemd voor de 5% EFA, is de teelt van vlinderbloemigen de moeite waard om te verkennen en hoe deze het best kunnen worden ingepast in de bedrijfsvoering.