Nieuws

Ventilatie belangrijk in vrijloopstal

Gepubliceerd op
14 april 2014

Het praktijknetwerk Vrijloopstallen heeft de ventilatie van vrijloopstallen nader bekeken met onder andere een rookproef. Bij de deelnemers worden verschillende ventilatie manieren toegepast

In samenwerking met de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en V-stal heeft het netwerk gekeken naar de noodzaak en de mogelijkheden van ventilatie in vrijloopstallen. Ventilatie is belangrijk voor de droging van de bodem in een vrijloopstal, maar ook om de temperatuur te reguleren. 

Verschil tussen tradioneel en folie dak

Bij de ventilatie wordt onderscheid gemaakt tussen vrijloopstallen met een traditionele dak en vrijloopstallen met een foliedak met dakventilatie. Van de deelnemers met een traditionele dak werken er twee met geforceerde ventilatie door middel van een horizontale ventilator. Bij deelnemers met een V-stal, waar verschillende nokken open kunnen, is geen geforceerde ventilatie nodig.

Onderstaande afbeelding geeft de temperatuur weer, in een V-stal en erbuiten met gesloten zijwanden. Hierbij is donkerblauw een lage temperatuur en geel/oranje een hogere temperatuur. De warmere stallucht stijgt op en verlaat via het dak de stal. Door de zijwanden te openen daalt ook de temperatuur langs de zijwanden.

Resultaten rookproef in vrijloopstal

Rookproeven in de stal

De rookproef is uitgevoerd door de GD in een V-stal. Bij gesloten dak en zijwanden was er nog voldoende luchtstroming in de stal bij een matige windsterkte. De lucht neemt de weg van de minste weerstand en verlaat de stal bij voorkeur via het dak. Bij enige wind hoeft het dak dus niet ver open. Zijwanden die te openen zijn en dakventilatie zorgen volgens het netwerk voor voldoende ventilatie. Mist kan uit de stal 'getrokken' worden door het dak te openen maar de zijwanden dicht te laten.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan