Nieuws

Veehouders zoeken naar efficiënte benutting eigen dierlijke mest of aangeleverd als concentraat

Gepubliceerd op
6 februari 2012

Loonwerkbedrijf Verkooijen in Langeweg (West Brabant) maakt sinds kort mineralenconcentraat (MC). MC is een vloeibare meststof met een hoog aandeel minerale stikstof, gemaakt van dierlijke mest.

Verkooijen ziet zowel voor het concentraat als de dikke fractie goede afzetmogelijkheden in de akkerbouw, m.n. in tarwe en aardappel. Voor afzet in deze gewassen is het niet strikt noodzakelijk dat het product als MC wordt erkend. Toepassing in gras en maïs bij melkveebedrijven verwacht hij pas na erkenning, zodat het product niet concurreert met de plaatsing van eigen mest.

Hoewel Verkooijen nog niet als producent van MC is erkend, draait het productieproces toch al. Eind januari kreeg hij bezoek van de rundveestudieclub uit Prinsenbeek, waarvan ook Koeien & Kansen-deelnemer Joris Buijs lid is. De veehouders waren erg geïnteresseerd in de mogelijkheden van mestverwerking.

Na de rondleiding vertelde onderzoeker Koos Verloop over de ervaringen met MC in Koeien & Kansen. “Veehouders onderschatten de bijdrage van kali in mineralenconcentraat nogal eens”, aldus Verloop. Vaak denken veehouders dat er genoeg kali naar de bodem gaat met dierlijke mest. Vroeger was dat ook zo. Maar veel bedrijven voeren aangekochte maïs met een laag kaligehalte. Hierdoor dalen de kaligehaltes in mest. Daarnaast neemt ook de hoeveelheid mest die op het land komt af door aanscherping van de fosfaatgebruiksnormen. Een aanvullende kaligift wordt daarom steeds logischer, wat een markt creëert voor MC. De aanwezige veehouders zagen duidelijk het nut van het concentraat.