Nieuws

Varkenshouders blij met versoepeling maatregelen in ziekenhuizen

Gepubliceerd op
24 januari 2014

De landelijke MRSA-richtlijn is onlangs versoepeld voor een polikliniek bezoek. Binnen een tweetal ziekenhuizen in de regio Uden wordt op dit moment onderzocht of verdere versoepeling van maatregelen voor varkenshouders mogelijk is.

In Nederlandse ziekenhuizen worden veel maatregelen genomen om verspreiding van MRSA tegen te gaan. Varkenshouders uit het praktijknetwerk “MRSA” werken in Brabant al een aantal jaren samen met ziekenhuizen, ketenpartijen en de overheid om te komen tot een zo prettig mogelijke behandeling tijdens ziekenhuisopname waarbij volksgezondheid voorop blijft staan.

Maatregelen polikliniek gewijzigd

Onlangs is de MRSA-richtlijn voor ziekenhuizen gewijzigd. Uit onderzoek en uit praktijkervaring is gebleken dat het risico op verspreiding van MRSA op de poliklinieken, zeer klein is. Daarom hoeven ziekenhuizen sinds 1 oktober 2013 geen  extra maatregelen meer toe te passen voor MRSA-patiënten die een polikliniek bezoeken. Wanneer ziekenhuizen deze richtlijn hanteren betekent dit voor dragers van de MRSA-bacterie dat hun afspraak niet meer aan het einde van het spreekuur wordt gepland. Daarnaast dragen  medewerkers en artsen geen extra beschermende kleding meer tijdens het bezoek of onderzoek op de polikliniek.

Maatregelen bij opname

Wanneer u wordt opgenomen in het ziekenhuis, een operatie krijgt of een andere ingreep ondergaat, dan blijven wel extra maatregelen nodig in het geval u positief test op MRSA. Een tweetal ziekenhuizen in Brabant versoepelen vanaf begin volgend jaar de maatregelen voor patiënten met een Veegerelateerde MRSA-bacterie: Als varkenshouder wordt je op een eenpersoonskamer verpleegd, de deur hoeft niet gesloten te blijven. Tijdens de verzorging dragen de medewerkers een schort en handschoenen. Zij dragen geen masker of muts. Verpleegkundigen die u verzorgen zullen regelmatig getest worden op Veegerelateerde MRSA. De resultaten die de ziekenhuizen tijdens dit 2 jaar durende project verzamelen, koppelen zij terug aan de landelijke adviesorganen.

De ziekenhuishygiënist of deskundige infectiepreventie

In het ziekenhuis werkt altijd een Deskundige infectiepreventie; vroeger heette hij of zij ziekenhuishygiënist. Deze deskundige infectiepreventie is ook voor u als varkenshouder het aanspreekpunt over de hygiëne en de maatregelen die genomen moeten worden. Als u vragen of klachten heeft kunt u met hem of haar contact opnemen. In sommige ziekenhuizen is er ook een MRSA-poli, waar u met uw vragen over MRSA terecht kunt.

Blije varkenshouders

Varkenshouders uit het praktijknetwerk “MRSA” zijn erg blij met de versoepeling van de landelijke maatregelen. Het Brabantse project dat extra versoepeling van maatregelen voorstelt is een prachtig voorbeeld van het resultaat van samenwerking op regionaal niveau tussen partijen uit de humane gezondheidszorg en uit de veehouderij. Veel problemen zijn op te lossen door de juiste communicatie. Vandaar dat het netwerk informatie ontwikkelde voor varkenshouders die via de huisarts doorverwezen worden naar het ziekenhuis.