Nieuws

Vakmanschap helpt bij een juist ruw eiwitgehalte in het gras

Gepubliceerd op
9 januari 2017

De netwerkgroep 'Gewas' binnen het praktijknetwerk 'Waarheen met ammoniak op veen' heeft het afgelopen seizoen de focus gelegd op een optimale bemesting. Hierbij lag de nadruk zowel op het moment van toedienen in combinatie met een passende gift bij de geplande opbrengst. Met als doel het realiseren van het optimale ruw eiwitgehalte in het gras.

De leden van het netwerk hebben het afgelopen seizoen hun zoektocht naar een betere benutting en lagere emissie van stikstof voortgezet. De groepsleden zijn allemaal op hun eigen manier bezig geweest om de benutting van de mest te verbeteren met als doel een nog hogere gewas opbrengst te realiseren. Sturen op het optimale ruw eiwitgehalte kwam op veel bedrijven vaak als het centrale thema 'bovendrijven'. Een ontwikkelde checklist hielp de groep om ieder voor zich de koers te bepalen. Hiermee kunt u gemakkelijk zelf uitrekenen wat voor uw bedrijf het optimale ruw eiwitgehalte in uw eigen graskuil is. Dit format volgt dezelfde systematiek in het onderstaande filmpje, dat gemaakt is door het praktijknetwerk.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Weersomstandigheden sterk bepalend

De leden van de netwerkgroep hebben nagedacht over maatregelen. Daaruit kwam naar voren dat inspelen op het weer zeer belangrijk is. Hierbij waren de ondernemers geïnspireerd door Kees van Wijk uit Waardenburg die we als groep aan het eind van het seizoen in 2016 bezochten.
Kees houdt het weer scherp in de gaten en laat de loonwerker alleen komen als de omstandigheden goed zijn. Dat betekend geen mest of kunstmest uitrijden als het heel droog of heel nat is. En drijfmest alleen uitrijden als het goed benut kan worden dus niet heel laat in het seizoen nog uitrijden en op donkere dagen met het liefst een beetje regenval of regenval verwacht. Want ondanks dat door de moderne uitrijtechnieken verbranding nauwelijks meer voorkomt, kosten ongunstige omstandigheden veel stikstof. Dit leidt onder ander weer tot uitstoot van ammoniak. Daarnaast krijgt het gras bij warm en zonnig weer vaak nog steeds een klap door de zouten in de mest die het gewas vaak snel opneemt en vervolgens kunnen leiden tot verbrandingsverschijnselen.

Scherpe blik op gewas en weer

Om de oogst en bemestingsmomenten goed uit te voeren is het oog van de meester die een scherpe blik houdt op het gewas en de weersverwachtingen cruciaal. Niemand heeft het weer in de hand en iedereen zit weleens mis, maar degene die het weer scherp in de gaten houden zitten wel vaker op het juiste moment.
Voor het netwerk is het realiseren van een goed ruw eiwitgehalte een kwestie van:

  1. Weten wat je wilt en daarvoor een plan maken.
  2. Bijbehorende acties en maatregelen op het gebied van bemesting toepassen
  3. Rekeninghoudend met punt 1 en 2 altijd flexibel inspelen op het weer.