Nieuws

Uitnodiging symposium praktijknetwerk `Duurzame Voeding Melkveehouderij`

Gepubliceerd op
17 september 2012

Op vrijdag 28 september opent de familie Smeets aan de Wijffelterbroekdijk 51 te Altweerterheide (gemeente Weert) de deuren van haar nieuwe ligboxenstal.

Voorafgaand aan de open dag vindt een symposium plaats waarbij het praktijknetwerk Duurzame Voeding Melkveehouderij haar resultaten zal presenteren.

rene-en-marcel-van-helvoirt.jpg

Programma

Om 10.00 uur is er ontvangst met koffie.

Daarna zal strikt om 10.30 uur Jakob Pustjens, dagvoorzitter van dit symposium, praktiserend melkveehouder en deelnemer van het praktijknetwerk het symposium openen.

Vervolgens neemt Dries Aerden, medewerker van LIBA te Bocholt ( België) ons mee naar het tijdperk van de melkveehouderij na 2015 voor wat de voerstrategie en voerefficiëntie betreft.

De resultaten van het praktijknetwerk zullen daarna gepresenteerd worden door drie studenten van de HAS te Den Bosch, die in opdracht van Arvalis de gegevens hebben verzameld en verwerkt. Daarbij staat centraal hoe de deelnemers van het praktijknetwerk de problematiek van het voertekort op bedrijfsniveau aanvliegen bij verschillende groeiscenario’s, waarbij economische, milieu- en maatschappelijke aspecten betrokken zijn.

Twan de Bie, medewerker van ABAB accountants voert ons verder langs andere kengetallen na het quotumtijdperk.

Rik Hendriks, dierenarts van Dierenartsenpraktijk te Ell zal vervolgens een en ander tegen het licht houden met betrekking tot diergezondheid en vruchtbaarheid en welke risico’s bedrijfsgroei met zich mee kunnen brengen ten aanzien van deze belangrijke aspecten.

Jan Keisers, vertegenwoordiger van het bestuur van Friesland Campina gaat in op het actuele onderwerp “ondernemen in de huidige maatschappij”.

Ter afsluiting van het symposium wordt er een korte forumdiscussie gehouden tot 13.00 uur. Daarna kunt u het bedrijf van de familie Smeets bezichtigen en met de deelnemers van de open dag van gedachten wisselen.

Geïnteresseerden zijn, na aanmelding, van harte welkom op het symposium op 28 september vanaf 10.00 uur tot 13.00 uur.

Meer informatie bij netwerkbegeleider Johan Heuvelmans.