Netwerk

Transportmiddelen: Ontsmetten met een (sc)hitte(rend) resultaat!

Gezondheid is en blijft een aandachtspunt in de bedrijfsvoering op varkensbedrijven. Om te komen tot een duurzame sector is er steeds meer aandacht voor preventieve gezondheidszorg. Hoog scoren hierbij: entingen, hygiëne, management, voeding en klimaat.

Zeugenbedrijven moeten voorzien in de aanvoer van opfokzeugen. Een deel van de bedrijven is zelfvoorzienend, maar een groter deel koopt opfokzeugen aan. Ook op de vleesvarkensbedrijven is er aanvoer van dieren, met transportmiddelen die meerdere soorten dieren transporteren. Reinigen en ontsmetten van transportmiddelen blijft een ondoorzichtig proces voor de varkenshouders. Enerzijds omdat zij daarbij zelf niet aanwezig zijn en anderzijds omdat het niet meetbaar is hoe goed de reiniging en ontsmetting uitgevoerd is. Er is behoefte aan een snelle meetmethode en daarnaast een gedegen wijze van ontsmetting. Met het gebruik van hitte als desinfectiemethode lijkt het mogelijk om aan de wens uit de varkenshouderij te voldoen om de kans op besmetting door transportmiddelen tot een minimum te beperken.

Aanpak

Allereerst is het netwerk gestart met het verzamelen van informatie over ontsmetten. Welke methoden zijn er, met welke resultaten. Specifiek over het ontsmetten op basis van hitte zijn we op zoek naar de vereiste temperaturen en hoe deze gehaald kunnen worden. We weten dat in Amerika en Canada de nodige ervaringen zijn en die informatie willen we benutten om tot een aanpak voor Nederlandse omstandigheden te komen.

Na afronding van de inventarisatie wordt bekeken wat er voor Nederlandse transporteurs haalbaar en betaalbaar is. Als ontsmetten op basis van hitte een reƫle optie is, gaan we de omstandigheden beschrijven waar deze ontsmetting dan aan moet voldoen. Hoe lang bij welke temperatuur, met welke apparatuur. Kan dat met een mobiele installatie, kan dat op vaste locaties in het land, kan dat na elke rit, is het voldoende om dat op slaaptijden te doen? Veel vragen waar we praktisch mee om moeten en willen gaan.

Deze zoektocht moet resulteren in een vertaling naar een protocol, waarmee de transporteurs hun chauffeurs op pad kunnen sturen.

Nieuws

Meer informatie over producten en tools