Netwerk

Tot op de bodem uitgezocht

Onderzoek van NIZO food research heeft aangetoond dat compost als ligbed aanleiding geeft voor een verhoogd aantal hitteresistente bacteriën in de melk. Melk met een verhoogd aantal hitteresistente bacteriën geeft problemen voor de zuivelindustrie bij het pasteuriseren en steriliseren van zuivelproducten. Dit kan leiden tot bederf van producten die buiten de koelkast worden bewaard.

De vraag is nu welke bodem geschikt is voor de vrijloopstal, die zonder twijfel veel voordelen heeft rondom dierenwelzijn, nu (houtsnippers)compost een verhoogd aantal hitteresistente bacteriën geeft? Het netwerk buigt zich ook over de vraag of deze alternatieve bodem tevens kan bijdragen aan het grote ammoniakemissie vraagstuk dat nog steeds bij vrijloopstallen leeft?

Het doel van het project is ontwikkelen, verzamelen en verspreiden van kennis over materiaal en product voor een vrijloopbodem, waarbij:

  1. het probleem van hitteresistente sporen niet speelt
  2. een beperkte ammoniakmissie geeft.

Hiervoor gaan de deelnemers zich oriënteren op mogelijke alternatieven. Het is niet de bedoeling onderzoek te doen binnen dit praktijknetwerk om het probleem van hitteresistente thermofiele bacteriën in compostbodems op te lossen.

In dit netwerk willen wij vanuit een pragmatische inventarisatie komen tot mogelijke alternatieven voor vrijloopbodems. Hierbij valt aan bijvoorbeeld bagger uit sloten, mogelijkheden van gedroogde mest of kunststof vloeren waar mest en urine gescheiden worden. Specifieke aandacht gaat uit naar de ammoniakemissie, waarbij de voorkeur uitgaat naar alternatieven die een beperkte ammoniakemissie hebben.

Nieuws