Nieuws

Themadag maïsteelt

Gepubliceerd op
30 oktober 2014

Op 3 december 2014 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Weide- en Voederbouw (NVWV) een themadag in het ZLTO-kantoor in ‘s-Hertogenbosch. Het thema is ‘Optimale maïsteelt: management van teelt, bodem en vitaliteit’.

Snijmaïs is het meest gebruikte voedergewas in Nederland en Vlaanderen. In 2015 stopt de melkquotering. Veel melkveebedrijven willen groeien. Dat vergt meer ruwvoer en ruwvoer van goede kwaliteit. Maïs is een zeer productief gewas maar er zijn in de praktijk grote verschillen in opbrengst. De randvoorwaarden bij de maïsteelt zijn veranderd. In Nederland door wijzigingen in de derogatie, de gebruiksnormen en het verbod op kunstmestfosfaat. In Vlaanderen zijn er discussies gaande over gras en maïsteelt in het MestActiePlan.

Hoe produceer je optimaal maïs en wat zijn de grote uitdagingen in de maïsteelt? Welke rol speelt vruchtwisseling bij de teelt van maïs?

Tijdens deze themadag is aandacht voor deze facetten rondom de teelt van maïs na 2015. De dag bestaat uit inleidingen over een viertal thema’s en een aantal workshops waarin u aan de hand van stellingen over deze thema’s nader met elkaar in gesprek gaat.

Meer informatie

  • Uitnodiging en programma voor de themadag over maïsteelt
  • Aanmelden kan via hein.korevaar@wur.nl voor 26 november 2014.