Nieuws

Teunis Jacob Slob presenteert resultaten netwerk

Gepubliceerd op
26 januari 2012

Op 2 februari 2012 zal melkveehouder Teunis Jacob Slob de resultaten presenteren van het praktijknetwerk Kookboek Particulier Natuurbeheer. Dit vindt ’s middags plaats in De Ark in Schoonhoven (ZH) tijdens een informatiedag 'Fosforverlaging en natuurbeheer' i.s.m. met DZ-Six Diervoeders.

Teunis Jacob is biologisch melkveehouder, voorzitter van “Natuurweide”, voorzitter van Veelzijdig Boerenland en actief deelnemer in het praktijknetwerk Kookboek Particulier Natuurbeheer.
Door de aangekondigde bezuinigingen en onderhandelingen tussen rijk en provincies in het najaar van 2011 zijn een aantal projecten en initiatieven in het netwerk stil komen te liggen in afwachting van nieuw te maken afspraken. Hierdoor loopt de uitvoering van projecten als “Natuurboerderij Hoeve Stein” en de "Natuurcoöperatie Krimpenerwaard" vertraging op.

Voor de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard is een exploitatieplan beheer natuurgronden met saldoberekeningen per natuurdoeltype gemaakt. Ook is de afgelopen periode hard gewerkt aan de “Handleiding Particulier Natuurbeheer”.