Nieuws

Systematiek KringloopWijzer onder de aandacht

Gepubliceerd op
23 oktober 2014

Vanuit het project KringloopWijzer zijn op 14 en 15 oktober twee cursusdagen georganiseerd. Deze cursus stond in het teken van de systematiek achter de KringloopWijzer en het gebruik ervan in de praktijk. Ruim 40 deelnemers, vooral erfbetreders, namen hieraan deel.

Tijdens deze dagen werd de systematiek van KringloopWijzer nog eens goed uitgelegd om de deelnemers vooral inzicht te geven in de rekenmodellen. Op basis hiervan werd ook het belang van de juiste invoer duidelijk om tot een overzicht te komen met een correcte uitvoer.

Uitkomsten interpreteren

Een tweede doel van deze dag was  om uitkomsten goed te kunnen interpreteren. Wat valt er precies af te lezen uit een rapport van KringloopWijzer en wat kan de ondernemer met deze informatie op zijn bedrijf.  Naast het aflezen van de resultaten zijn de vervolgstappen net zo belangrijk. Hoe ga je daar als adviseur mee om? Hoe ga je het gesprek aan met de ondernemer om tot actie en een goed advies te komen. Dit gebeurde aan de hand van het “Check, Do, Plan en Act” systeem. Met als uiteindelijke doel om als ondernemer een positieve ontwikkeling door te mogen maken.

Al met al werden de dagen als zeer leerzaam ervaren door de deelnemers en zij hielden zich dan ook aanbevolen voor een vervolg.

WUR en PPP Agro Advies

In totaal namen ruim 40 mensen deel aan deze dagen welke gehouden zijn op KTC de Marke en nabij KTC Zegveld. Hier werden de deelnemers bijgestaan en van informatie voorzien door medewerkers van WUR en PPP Agro Advies.