Nieuws

Succesfactoren voor weidegang gezocht!

Gepubliceerd op
23 oktober 2012

U heeft in 2012 een besluit genomen om uw melkkoeien te weiden of op te stallen. Deze keuze leverde tijdens de uitvoering in 2012 ongetwijfeld successen en knelpunten op.

In het project Economisch weiden zijn wij op zoek naar methoden en technieken voor succesvol weiden. U kunt uw eigen parels en puzzels nu doorgeven. De resultaten willen we graag met de inzenders delen in een bijeenkomst, waarvoor u zich kunt aanmelden (zie vragenformulier). Het invullen van het vragenformulier vraagt ongeveer 10 minuten. U kunt dit doen tot en met maandag 12 november 2012. Uw gegevens worden anoniem verwerkt!

knuffelendekoeien.jpg

Als melkveehouder maakt u uw eigen keuze of u de koeien weidt of binnen houdt. Uw visie, de marktmogelijkheden en de (on)mogelijkheden van uw bedrijf spelen daarbij een belangrijke rol. Denk hierbij aan de groei van uw veestapel, de grootte van uw huiskavel, het gebruik van melkrobots, het weer, enz. 2012 bood meerdere uitdagingen voor het weiden van koeien. In het project ‘Economisch weiden’ worden successen en knelpunten verzameld van zowel het weiden als het opstallen van koeien.

Informatie bij Maarten Vrolijk.