Nieuws

Sturen op P-gehalte loont!

Gepubliceerd op
9 februari 2012

Het praktijknetwerk P verlaging in krachtvoer is afgerond. Tijd om de balans op te maken: welke kennis en informatie heeft dit project opgeleverd?

Bij gebruikmaking van BEX is voor de praktijknetwerk leden tot 2015 de stikstof eerder limiterend dan fosfaat in de gebruiksnormen berekening. Zonder BEX is fosfaat vanaf 2012-2013 eerder limiterend dan stikstof. Dus meedoen met BEX loont ook voor vrij extensieve grasbedrijven in het westen. Dit netwerk was voor een aantal deelnemers de aanleiding om een BEX op te stellen. Vrij onverwachts had iedereen een positief resultaat. Uiteindelijk bleek er best veel mogelijk om de fosfor efficiëntie in het rantsoen te verbeteren. Andere voedermiddelen en krachtvoergrondstoffen leveren een goede bijdrage.

Dit project heeft voor de realisatie van verminderen van P in krachtvoer van melkvee een aantal nieuwe inzichten opgeleverd:

  • We beseffen als melkveehouders in de sector nog onvoldoende welke mogelijkheden er zijn voor fosforverlaging, juist ook voor West Nederland. Die mogelijkheden zijn groter dan van tevoren werd ingeschat.
  • Met de kennis en informatie die we hebben opgedaan hebben we veel mensen bewust kunnen maken van de mogelijkheden van verminderen van P in krachtvoer van melkvee.
  • Het onderwerp is breed uitgemeten in de pers en in activiteiten in de regio!
  • Om terug te gaan in fosfor in het mengvoer, met gelijkblijvende stikstof inhoud, is lupine een goede grondstof.
  • Gemiddeld lijkt het erop dat verlaging van 1 gram P/kg €0.40 per 100 kg mengvoer te kosten (in ieder geval op het moment dat dit is uitgezocht in het netwerk).
  • 3,3 g P/kg ds in het totaal rantsoen is veilig, en de meeste praktijkrantsoenen zitten daar nog erg ver vanaf!

Conclusies

  1. Er worden nog steeds te weinig BEX-en opgesteld. In het netwerk had vrijwel iedereen een positief resultaat met BEX.
  2. Bij gebruikmaking van BEX is voor de praktijknetwerkleden tot 2015 stikstof eerder limiterend dan fosfaat in de gebruiksnormen berekening. Zonder BEX is fosfaat vanaf 2012-2013 eerder limiterend dan stikstof. Dus meedoen met BEX loont ook voor vrij extensieve grasbedrijven in het westen.
  3. Er zijn voldoende mogelijkheden in de rantsoenen om nog flink te kunnen besparen op fosforaanvoer via krachtvoer. Dit zal er ook voor zorgen dat kringlopen beter gesloten worden, en er duurzamer gewerkt kan worden.
  4. Verminderen van fosfor in rantsoenen van melkvee wordt breed uitgemeten in de pers. De in geslagen weg lijkt de juiste als het gaat om het realiseren van de gestelde doelen van sluiten van kringlopen en verminderen van mestafzetkosten.

De reacties uit de bredere praktijk bevestigden de actualiteit van het netwerkonderwerp. Hieronder als laatste nog twee grafieken die we willen laten zien; het effect van een lager P-gehalte in het rantsoen op de fosfaatbenutting, en een lager ruw eiwit gehalte op de N-efficiëntie. Eigenlijk heel logisch natuurlijk, maar probeer het eerst op het eigen bedrijf maar eens te realiseren. De praktijknetwerkleden hebben er inmiddels behoorlijke stappen mee gezet en de benutting behoorlijk weten te verbeteren.


Stikstof efficientie
Fosfaat efficientie