Nieuws

Studenten bezoeken ruwvoerplatform ‘Melkers van Morgen’

Gepubliceerd op
18 juni 2012

Welk grasras is dit? Hoeveel fosfaat onttrekt een goed gewas maïs? Wat is de optimale opbrengst van een 1e snede gras?

Dit waren enkele van de vragen waar HBO-studenten Veehouderij een antwoord op moesten geven tijdens een praktijkdag op het ruwvoerplatvorm ‘Melkers van Morgen’.

De studenten verdiepten zich in de optimalisatie van ruwvoerteelt. Meer met minder: verbeteren van de gewasopbrengst en kwaliteit met minder bemesting. De uitdagingen zijn: verhogen van de stikstof- en fosfaatwerking uit drijfmest door mestbewerking en een betere plaatsing, klaver in het gras, maïs en gras in vruchtwisseling en toepassing van nieuwe, hoogproductieve grasrassen. Volgens Zwier van der Vegte, manager KTC De Marke, wordt de productie van veel en hoogwaardig ruwvoer een belangrijke succesfactor in een quotumloos tijdperk.


- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan