Nieuws

Start unieke samenwerking Pilot Natuurcoöperatie Krimpenerwaard

Gepubliceerd op
8 februari 2013

Op 8 februari hebben Han Weber, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland en Jaap Schep voorzitter van de Natuurcoöperatie de starthandeling verricht in Gouderak voor de pilot van de Natuurcoöperatie in de Krimpenerwaard. Het praktijknetwerk Nieuwe Natuurlijke Business heeft gewerkt aan de ontwikkeling van een systeem van grondtoedeling voor deze nieuwe natuurcoöperatie. Op basis van dit systeem worden gronden verdeeld en toegewezen aan leden van de coöperatie.

De starthandeling bestond uit het afsluiten van een greppel, zodat het water op langer op het land vastgehouden wordt en er een aantrekkelijker leefgebied ontstaat voor weidevogels. In de komende drie jaar gaat de Natuurcoƶperatie, die bestaat uit ongeveer 25 agrariƫrs uit het gebied, de natuurgronden exploiteren en beheren.

De vorm en de schaal van de samenwerking is nieuw en sluit volledig aan bij de ambities van het Veenweidepact Krimpenerwaard, een samenwerkingsverband van de gemeenten uit het gebied. Natuur- en agrarische organisaties, het hoogheemraadschap en de provincie.

Meer informatie bij netwerkbegeleider Klaas de Jong, tel. 06 17 55 21 27.

Dit netwerk maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken in het Westen, waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door het Veenweide Innovatie Centrum, PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research.