Nieuws

‘Schoorsteen’ voor een nieuw en duurzaam plan

Gepubliceerd op
29 mei 2013

Stel: u wilt een nieuwe stal realiseren, of een nieuwe product-markt- combinatie introduceren. In alle gevallen geldt dat er behoefte in de markt moet zijn. Er moet ‘trek’ zijn in uw nieuwe product of dienst. In Het Nieuwe Veehouden symboliseren we dat met de trek die nodig is om een vuur te laten branden.

Wat is er nodig voor een goed brandend vuur?

  • Houtblokken
  • Goede opbouw van de blokken
  • Zuurstoftoevoer
  • Vonken

De houtblokken vormen de basis. Het hebben van een geweldig idee is niet voldoende. Om van idee tot realisatie te komen moeten ook de blokken “techniek”, “financiering”, “markttoegang” en “vergunning” geregeld zijn.

In de praktijk valt het niet mee om de blokken goed te laten ‘branden’. Veelal worden belemmeringen ondervonden op deze terreinen. Deze haardblokken moeten ‘in de goede stand’ staan om het vuur te kunnen laten branden (lees: het plan te kunnen realiseren). De deelnemers aan Het Nieuwe Veehouden krijgen hierbij ondersteuning van de mogelijkmakers en de versnellersgroep. Voor iedereen met een goed plan is het zaak om een dergelijk netwerk om zich heen te verzamelen. Een netwerk dat kan spiegelen en helpt bij het realiseren van uw plannen.

Vergeet hierbij niet het belang van de omgeving. Die is bepalend voor de mate waarin het vuur kan branden. Uw omgeving bepaalt als het ware de zuurstoftoevoer.

Geen vuur ontbrandt spontaan, daar zijn vonken voor nodig. Die levert u als ondernemer, met uw niet aflatende energie om van het innovatietraject een succesvolle realisatie (lees: een mooi brandend vuur) te maken.

Meer informatie bij Harry Kortstee of Maarten Vrolijk.