Nieuws

Schade maiskopbrand beheersbaar

Gepubliceerd op
19 februari 2014

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving van Wageningen UR heeft in opdracht van Productschap Zuivel in 2013 een indicatief onderzoek uitgevoerd naar de beheersmaatregelen van maiskopbrand in mais. De schade van maiskopbrand is te beheersen door een juiste rassenkeuze, eventueel aangevuld met een fungicidebehandeling op het zaad.

Praktijkervaringen laten zien dat deze ziekte enorme schade kan veroorzaken. De schimmel van de maiskopbrand zit in de bodem en kan lange tijd overleven. Eerder onderzoek laat zien dat een vruchtwisseling met 3 á 4 jaar gras of andere gewassen de grond doorgaans weer gezond maakt.

De schade van maiskopbrand is te beheersen door een juiste rassenkeuze. Ook een fungicidebehandeling van het zaad heeft positief effect. Zolang de aantasting onder de 5% blijft is de mais te oogsten en te voeren. Daarmee is maisteelt op besmette percelen weer mogelijk. Wel is de kans aanwezig dat de grond besmet blijft. Alleen bij rassen met 0% aantasting zal de grond op termijn ontzieken.

Het bemestingsniveau, een zaaizaadbehandeling met Iseed een verlate zaai of een grondbehandeling met gips hebben in 2013 geen effect op de mate van aantasting gehad.