Nieuws

Samenwerking is grensloos

Gepubliceerd op
10 september 2012

In het project Dairyman werken verschillende landen met elkaar samen. Ook Koeien & Kansen is hierin vertegenwoordigd.

Nieuws246-wk37.jpg

Via de internationale samenwerking delen we veel kennis en informatie met elkaar. “Daar worden we allemaal beter van”, gaf Noord Brabants gedeputeerde Yves de Boer aan tijdens een informatie-uitwisseling tussen verschillende organisaties en personen in Nederland en Vlaanderen. De internationale samenwerking in het buitengebied stond centraal op de dag georganiseerd door het LIB (het Brabantse Landbouwinnovatiebureau) met de provincie Antwerpen, BoerenBond, provincie Noord Brabant en ZLTO.

Na een toelichting over duurzame melkveehouderij in noordwest Europa door Jacques Neeteson, projectleider Dairyman, bezocht het gezelschap het Vlaamse melkveebedrijf van Jef Noyens. Daar zagen ze met eigen ogen hoe Jef werkt aan duurzaamheid op zijn bedrijf. Naast Dairyman was er ook aandacht voor water- en natuurprojecten. Op het Vlaamse proefbedrijf KTC 'Hooibeekhoeve’ werd toegelicht welk onderzoek ze daar onder andere op waterbesparing en beperking van emissies uitvoeren. In totaal namen circa 50 personen deel (25 van Vlaamse zijde en 25 van Nederlandse zijde): waaronder gedeputeerden van provincies Noord-Brabant en Antwerpen, bestuurders van ZLTO, Boerenbond en waterschap, en vertegenwoordigers van ministeries, milieuorganisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Meer info bij Michel de Haan.