Nieuws

Rekentool ‘MDV-Check Melkgeitenstallen’ beschikbaar

Gepubliceerd op
19 september 2013

Sinds 1 januari 2013 is er ook een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV Melkgeitenstallen) voor de melkgeitenhouderij. Binnen het Praktijknetwerk Ontwerp Duurzame Geitenstallen is een reken-tool ‘’MDV-Check Melkgeitenstallen’’ ontwikkeld.

Deze rekentool ondersteunt de melkgeitenhouder bij het toetsen van zijn door hemzelf ontwikkeld duurzaam stalontwerp aan de criteria voor MDV Melkgeitenstallen. Het bouwen van een MDV-stal kan financieel aantrekkelijk zijn vanwege fiscale voordelen. Echter in de Milieulijst 2013 van de MIA- en Vamilregeling zijn de codes voor ‚ÄėDuurzame melkgeiten- en vleesveestallen' nog niet opgenomen, omdat de staatsteunprocedure daarvoor nog niet is afgerond. Bij goedkeuring vanuit Brussel kan een aanvullende publicatie van de Milieulijst plaatsvinden om meldingen van investeringen voor deze fiscale regelingen voor melkgeiten- en vleesveestallen mogelijk te maken.

Bij het toepassen van MDV Melkgeitenstallen kan ook het traject voor een vergunning of financiering vergemakkelijken. Jaarlijks worden de criteria voor MDV Melkgeitenstallen op basis van opmerkingen uit de praktijk herzien.

Zie ook www.maatlatduurzameveehouderij.nl