Nieuws

Regiomest in de schappen

Gepubliceerd op
19 februari 2014

Bij tuincentrum RAS in Bellingwolde kunnen burgers zakken mest kopen die afkomstig zijn van agrarische bedrijven uit de regio: Regiomest. Het gaat om de dikke fractie van runderdrijfmest. Dit is het resultaat van de inspanningen vanuit het praktijknetwerk Regiomest, begeleid door DLV.

De veehouderij in Nederland zit al jarenlang omhoog met zijn mest. Intensieve bedrijven moeten de mest afzetten. Extensieve bedrijven worden door angst voor gezondheidsrisico’s en administratieve lasten weerhouden om deze mest belangeloos af te nemen. Ook akkerbouwers verkiezen nog vaak kunstmest boven drijfmest in verband met de samenstelling van de mest. Hierdoor koste de gehele mestafzet de Nederlandse veehouderij veel geld.

Regiomest

Door mest af te zetten richting burgers zou een extra afzetkanaal ontstaan. Proeven hebben aangetoond dat Regiomest een goed alternatief is voor koemestkorrels in de tuin en op het gazon. Straks in het voorjaar kunnen planten- en groentetuinliefhebbers uit de regio Bellingwolde deze mest in hun tuin verwerken.  

Duurzaamheid

“Regiomest is door de burger goed te gebruiken. Wel moet de burger wennen aan de substantie van de mest. Deze is net iets minder handzaam dan de bekende koemestkorrel.” Mevrouw Ras van het gelijknamige tuincentrum is overtuigd van de meerwaarde van Regiomest.” Steeds meer burgers kiezen voor duurzaamheid. De eerste reacties van klanten zijn positief. Ze vinden het een mooi product dat niet stinkt en wat goed betaalbaar is. Verder wijzen wij de klanten erop dat deze mest milieuvriendelijk geproduceerd wordt en afkomstig is uit de regio waardoor transportbewegingen beperkt worden. Burgers kunnen aan de hand van de sticker op de verpakking traceren van welke boerderij hun mest afkomstig is. Dat geeft een stuk beleving. Bij Tuincentrum Ras kun je het product ook zien, voelen en ruiken. De onderneemster is zich bewust van het feit dat PR en marketing richting consument belangrijk zijn bij een dergelijke innovatief product. Ik ben dan ook blij dat het praktijknetwerk Regiomest voorzien heeft in de juiste informatie met betrekking tot de samenstelling van het product en de toepassing.

Win-win-situatie

De boer heeft met deze schapverkoop een extra afzetkanaal voor zijn mestoverschot gecreëerd. Dit levert de boer € 100,- per ton geproduceerde Regiomest op.

Burgers betalen voor Regiomest ongeveer 35 procent minder dan voor koemestkorrels. De retailer die het product verkoopt pakt een marge van 30 procent op het product. Een win-win-situatie dus voor zowel boer, retailer als voor burgers.

Landelijke regiomest

De komende maand gaan we aan de slag met de beschrijving van het protocol Regiomest, aldus Freerk Oudman, adviseur rundvee DLV. Het hele proces van drijfmest tot en met de gescheiden en gecomposteerde fractie in plastic zakken wordt dan beschreven. Op deze manier wordt de kennis die opgedaan is in het netwerk gedeeld met de sector. Verbeterpunten zoals de substantie van het product en de verpakking worden dan verder geprofessionaliseerd. Het initiatief Regiomest biedt hierdoor landelijk perspectief.