Nieuws

Project Amazing Grazing zoekt innovatieve melkveehouders

Gepubliceerd op
13 juli 2012

Hoeveel melkkoeien lopen er in 2025 in de wei? Als het aan het project Amazing Grazing ligt zoveel mogelijk!

Maar om dat te bereiken zijn er nog wel ‘amazing solutions’ voor ‘amazing questions’ nodig! Melkveebedrijven in Nederland ontwikkelen zich op allerlei manieren richting 2025. Deze bedrijfsontwikkelingen geven kansen, maar ook knelpunten. Sommige melkveehouders die beweiden lopen tegen knelpunten aan waarvoor (nog) geen oplossingen zijn. Het project Amazing Grazing gaat op zoek naar dé grote vraagstukken rond het beweiden in bedrijfssystemen van de toekomst. Voor die vraagstukken zoekt ze grensverleggende oplossingen door het ontwerpen en ontwikkelen van innovatieve oplossingen en nieuwe bedrijfsconcepten. Dit doen we niet alleen. Daarvoor zoeken we ook melkveehouders die met ons mee denken en doen.

We werken samen met een netwerk van experts en ervaringsdeskundigen uit de hele wereld. Voor Nederland zoeken we nieuwsgierige ondernemende melkveehouders die met ons meedenken over de grote toekomstige knelpunten rondom beweiding en die met ons de zoektocht aangaan naar nieuwe innovatieve oplossingen en bedrijfssystemen.

Amazing Grazing wil met die oplossingen de sector en de samenleving in Nederland inspireren en stimuleren, zodat beweiding aantrekkelijk blijft of opnieuw wordt voor boer, koe en samenleving.

Geïnteresseerd geraakt? Dan is deelname aan dit netwerk misschien iets voor u. Wij zoeken melkveehouders die:

  • ook in 2025 boer zijn en willen beweiden;
  • nieuwsgierig zijn;
  • het leuk vinden om anders te denken en doen;
  • een open mind hebben;
  • denken in oplossingen in plaats van problemen;
  • kennis willen delen;
  • kunnen denken vanuit zichzelf, maar ook vanuit de koe, sector en samenleving;
  • eventueel nieuwe oplossingen willen gaan toepassen op het eigen bedrijf;
  • en bij voorkeur ook de Engelse taal verstaan en spreken.

U kunt zich niet meer aanmelden.