Nieuws

Praktijknetwerkleden zaaien kruidenrijk grasland in

Gepubliceerd op
1 november 2013

Dit najaar zijn bij de veehouders Jacco Keuper in het Achterhoekse Megchelen op zandgrond en Kees Lambalk in de Bovenkerkerpolder op veen, percelen met kruidenrijke zaadmengsels ingezaaid.

Jacco Keuper had al enige jaren ervaring met beweiding van kruidenrijk grasland. Zijn zoogkoeien (Limousin) doen het er zo goed op dat hij het areaal met dit kwalitatief structuurrijk en mineraalrijk weidegras wil vergroten. Biodiversiteit in het grasland staat bij Jacco vooral in het teken van diergezondheid.

Bij Kees Lambalk is de drijfveer voor kruidenrijk grasland op zijn bedrijf meer vanuit zijn passie voor weidevogels. Hij wil graag kruidenrijk kuikenland en zo de overlevingskans van de pullen van weidevogels vergroten.

Tijdens een gezamenlijke netwerkbijeenkomst eerder dit jaar op 29 mei van het praktijknetwerk Kruidenrijk Kuikengras (waar Kees deelnemer van is) en het praktijknetwerk ‘Natuurlijk’ kruidenrijkgras voor de veehouderij op het bedrijf van Kees in Amstelveen, werd door de aanwezigen het idee geopperd voor de aanleg van een praktijkvoorbeeld met verschillende kruidenrijke weidemengsels. Kees bood een perceel aan op zijn bedrijf waar een demoveld zou kunnen worden aangelegd.

Wim Schippers (Aardewerk advies) van het praktijknetwerk ‘Natuurlijk’ kruidenrijk gras voor de veehouderij heeft deze uitdaging aanvaard. In overleg met Rob Geerts (PRI-WUR) en Peter de Groot (Biodivers) zijn een aantal mengsels samengesteld.

In een kleurrijke brochure is weergegeven welke mengsels zijn ingezaaid bij Kees en hoe de inzaai in zijn werk is gegaan.

Klik hier door voor de brochure