Nieuws

Praktijknetwerk werkt samen met Keten Duurzaam Varkensvlees

Gepubliceerd op
12 september 2012

Het praktijknetwerk Met het water naar de dokter! werkt aan een schoon drinkwatersysteem voor varkens.

De Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) had al ondervonden dat deze drinkwatervoorziening een blinde vlek is in de varkenshouderij en in het kader van antibioticavrije ketens aandacht verdient. Logisch dan ook dat het praktijknetwerk en KDV informatie en kennis uitwisselen.

biggen_kdv.jpg

Keten Duurzaam Varkensvlees is sinds 2010 gestart met een project om het antibioticagebruik in de varkenshouderij drastisch te verlagen. Uit de eerste fase van het project antibioticavrije ketens is gebleken dat het drinkwater van de dieren een blinde vlek was bij de varkenshouderijen. De waterkwaliteit was vaak onder de maat, de belangrijkste oorzaak hiervan is het watersysteem zelf. De manier waarop de watersystemen zijn geïnstalleerd in de varkenshouderijen geeft problemen. Door het directe contact van de dieren met de drinknippel en door een te hoge watertemperatuur is vervuiling van het systeem onvermijdelijk. Vervuiling betekent meer (kans op) ziekten en dus een hoger antibioticagebruik. Reden genoeg dus om de drinkwatervoorziening van varkens kritisch onder de loep te nemen en zo is het praktijknetwerk Met het water naar de dokter! opgestart.

Het doel van het netwerk is het ontwerpen van een drinkwatersysteem dat veilig is en toepasbaar in de varkenshouderij. Het netwerk hoopt op meer kennis over drinkwater, innovatieve oplossingen én nieuwe drinkwatersystemen. Dit alles draagt bij aan een hogere diergezondheid en uiteindelijk een lager antibioticagebruik in de varkenshouderij.

Meer informatie bij netwerkbegeleider Manon Houben.