Nieuws

Praktijknetwerk werkt aan praktijkproef

Gepubliceerd op
19 maart 2012

Om te komen tot een vernieuwend stalconcept voor geiten bewandelt het netwerk Ontwerp duurzame geitenstallen twee sporen: de deelnemers voeren een experiment uit naar het gebruik van hellingen met harde ondergrond en looproosters in hun bestaande melkgeitenstal en samen met een architect zijn verschillende schetsen gemaakt om tot een stal te komen die zowel voor geit, veehouder, omgeving en milieu het meest duurzaam is.

Het netwerk heeft eigenlijk het beoogde plan om vernieuwende stalconcepten uit te werken al sneller in daadwerkelijke plannen gevat. De deelnemers hadden namelijk al bruisende ideeën over hun stal, waarmee ze al aan de slag wilden. Er zijn diverse architecten benaderd om mee te kijken. Met één van deze architecten heeft het netwerk diversie sessies gehouden om zo tot een aantal schetsen te komen.

Door te bestaande ideeën vorm te geven met de architect wordt je gedwongen om concreet te worden. Daardoor komen vragen over de uitvoering en de vormgeving naar voren die antwoorden vragen die we nu niet hebben. Dit geeft richting in het proces om kennis en inzicht over met name geitengedrag te verzamelen, die toegepast kan worden in de verdere invulling van de ontwerpen. Doordat de architect heel analytisch denkt en werkt en daarbij niet geremd wordt door het denken in bestaande stalsystemen komen er ontwerpen uit die beter dan de huidige stalontwerpen voldoen aan de gestelde eisen en vernieuwend zijn door hun vormgeving.

Ook is er al een praktijkproef gestart naar gebruik van hellingen in de stal. Deze proeven worden uitgevoerd door studenten van hogeschool HAS Den Bosch. Hierbij worden inhoudelijke deskundigen van HAS Den Bosch ingezet om de kwaliteit te waarborgen. Dit praktijkonderzoek vindt plaats op de bedrijven van de praktijknetwerkdeelnemers. In de literatuur is bijna niets te vinden over gewenste hellingen en hellingvloer-uitvoeringen. Daardoor is het opstarten van de proeven een intensief proces: geiten doen niet wat je verwacht dat ze zullen doen. De opstellingen van de proeven moeten aangepast worden met verworven inzichten. Ze dienen ook "geit-proof" te zijn, dus van stevig materiaal. In de proeven wordt bevestigd dat jonge geiten veel actiever zijn in het beklimmen van toestellen dan oudere geiten.
Deze proef hopen we komende maanden af te kunnen ronden. Voor de komende tijd staat op het programma om het ontwerp en de praktijkproef te toetsen aan biologisch, benaderen van plantendeskundigen (landschappelijke inpassing, natuurlijk gedrag van geiten, emissie) en bijvoorbeeld ook de automatisering/techniek.