Nieuws

Praktijknetwerk stopt, Topsurf gaat door!

Gepubliceerd op
18 mei 2015

Het praktijknetwerk ‘Baggeren met veenbagger’ heeft zich twee jaar lang bezig gehouden met het voorkómen van bagger, het winnen van bagger en het verwerken van bagger. Het leverde de interessante toepassing van Topsurf op, die verder wordt ontwikkeld.

Als praktijknetwerk kwamen we in onze zoektocht naar manieren op bagger te verwerken, het zogenaamde Topsurf op het spoor en hebben daar samenwerking mee gezocht en de vorm van een deelproject. Ook al wordt het praktijknetwerk nu afgesloten, Topsurf gaat door op de ingeslagen weg. En wij blijven het graag volgen

Gerijpte bagger met dikke fractie

Topsurf is een concept waarbij gerijpte bagger wordt gemengd met onder andere de vaste fractie van gescheiden mest. Het ontstane mengsel heeft veel weg van wat vroeger ‘toemaak’ werd genoemd. Een vruchtbaar mengsel waar de planten prima mee uit de voeten kunnen en wat heel goed past in kringlooplandbouw.

Vaste fractie mengen met bagger

Tijdens de eerste praktijkproef in de Krimpenerwaard werd de vaste fractie van rundveedrijfmest vermengd met bagger en gedeeltelijk met plantaardig materiaal. Hierna scheidde een geavanceerde machine de vaste van de vloeibare delen, wat resulteerde in de zogenaamde Topsurf. Er is inmiddels geëxperimenteerd met verschillende verhoudingen mest en bagger. De verschillende gemaakte mengsels worden nu onderzocht in laboratoria om te kijken naar de uiteindelijke samenstelling van Topsurf. Hier wordt bijvoorbeeld gekeken naar de aanwezige nutriënten en mineralen.


Meer informatie

www.topsurf-nederland.nl

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan