Nieuws

Praktijknetwerk organiseert expertmeeting over leverbot

Gepubliceerd op
2 maart 2015

Afgelopen winter heeft het praktijknetwerk ‘Leverbot: doorbreek de cirkel’ een expertmeeting georganiseerd voor verschillende belanghebbenden rondom het thema leverbot.

Het idee is voor de expertmeeting is ontstaan omdat er veel partijen belang hebben bij een goede aanpak van leverbot. Er is kennis bij verschillende partijen, maar die wordt nog versnippert ingezet, tegelijk is het knelpunt ‘Leverbot’ zeer complex en vergt een multidisciplinaire aanpak. Tijd om te gaan netwerken!  Het praktijknetwerk bracht alle relevante partners in beeld en bracht ze bij elkaar  om samen te discussiëren over een effectieve aanpak en benodigde samenwerking.

Tijdens de bijeenkomst waren er verschillende experts aanwezig vanuit onderzoeksinstellingen, adviesorganisaties, belangenbehartiging, zuivelverwerkers en andere partijen. Iedereen gaf  vanuit zijn eigen expertise inbreng op de verschillende onderdelen van de leverbot cyclus. Op deze wijze werd veel input geleverd voor het opstellen van een kennis- en onderzoeksagenda en een plan van aanpak om leverbot te bestrijden.

Aan het einde van de middag  hebben een aantal partijen de intentie uitgesproken om  deze kennis- en onderzoeksagenda concreet uit te werken. Op dit moment wordt daaraan gewerkt. Wij hopen als praktijknetwerk, door de organisatie van deze expertmeeting, een bijdrage te leveren tot  betere en effectieve samenwerking voor de bestrijding van leverbot. En daarmee de cirkel te doorbreken.