Nieuws

Praktijknetwerk breidt kengetallenvergelijking sterk uit

Gepubliceerd op
27 februari 2012

Een samenwerking met Wageningen Universiteit leverde voor het praktijknetwerk Kwaliteits- en rendementsverbetering in de vermeerderingssector een duidelijke analyse van de bedrijfskengetallen met een weergave van sterke en zwakke punten. Een student doet onderzoek naar het gebruik van deze nieuwe informatie. Het praktijknetwerk is een tijdje terug onverwacht benaderd door Wageningen Universiteit. Hier heeft H. Yassin voor een promotieonderzoek een Management Informatie Systeem (MIS) ontwikkeld.

Hierbij wordt door middel van wiskundige rekenmodellen ook een economische wegingsfactor aan een aantallen kengetallen gekoppeld. Dit resulteert in een grafiek met daarin duidelijk weergegeven de sterke en zwakke punten van een vermeerderingsbedrijf. Om het systeem in de praktijk te exploiteren hebben zij contact gezocht met ons praktijknetwerk. Ondertussen hebben we de programmatuur van Wageningen Universiteit gekoppeld aan de onze. Dit bleek echter nogal wat voeten in de aarde te hebben, omdat er twee verschillende programmeertalen aan elkaar gekoppeld moesten worden. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in nog betere overzichten waar in iedere individuele vermeerderaar duidelijk zijn sterke en zwakke punten ziet.

Door de contacten met Wageningen Universiteit hebben we ook een student bereid gevonden om aan de uitvoering van ons praktijknetwerk mee te werken. Daarnaast voert deze student, in het kader van zijn opleiding, ook een onderzoek uit onder de deelnemers om te kijken hoe zij de cijfers interpreteren en gebruiken.
Al met al een onverwachte extra impuls die bijdraagt aan de kennisontwikkeling van de deelnemers.


grafieknws2012022701.jpg