Nieuws

Praktijknetwerk 'Wijzer met Kringloop' gaat van start

Gepubliceerd op
14 februari 2014

Achttien melkveehouders in Oost Nederland gaan in het Praktijknetwerk 'Wijzer met Kringloop' aan de slag met de KringloopWijzer. Het doel hiervan is om de resultaten uit de kringloopwijzer beter te benutten en zo de bedrijfsresultaten te verbeteren.

De deelnemers gaan daarbij gebruik maken van de resultaten uit de kringloopwijzers die ze hebben opgesteld met DLV Rundvee over 2012 en binnenkort over 2013.

Mineralenbenutting verbeteren

Doel is dat ze samen met hun erfbetreders/leveranciers willen werken aan een nog betere benutting van de mineralenkringloop. Vanuit de opgedane inzichten richten ze zich met name op de teelt en de bodemvruchtbaarheid.

De melkveehouders komen uit de regio’s Oost-Gelderland en Salland. Bij de bespreking van de resultaten van de kringloopwijzer, en met de voorstellen van het nieuwe mestbeleid voor ogen, willen ze voor hun eigen bedrijf werken aan verbetering van benutting van mineralen. 

In de aanloop naar het praktijknetwerk hebben ze al gekeken naar de gemiddelde opbrengsten van hun gras- en maïsland; daarbij zien ze grote verschillen tussen de bedrijven. Er zijn concrete doelen genoemd zoals realisatie van 1-2 ton d.s opbrengstverhoging. Dit zal ook zijn weerslag vinden in de economische resultaten van de bedrijven, die zij naast de kringloopwijzer bespreken.

Samenwerkingsverband

De komende periode gaan ze samen met de erfbetreders de doelen met de bijbehorende aanpak verder uitwerken. Ze betrekken daarbij ook hun toeleveranciers en zoeken naar verbinding met het onderwijs in de regio. Netwerkpartijen zijn BLGG Agro Xpertus, DLV, ForFarmers Hendrix, AOC-Oost, De Marke en Barenbrug.

Het praktijknetwerk zoekt samenwerking met andere projecten in de regio die zich met dit onderwerp bezig houden, zoals Ruwvoeropbrengst (in)zicht en ‘Voer voor minder ammoniak’, om de kennis uit die projecten te benutten.