Nieuws

Praktijknetwerk Microvergisters zoekt student(e)

Gepubliceerd op
21 november 2012

Het praktijknetwerk Microvergisters in de praktijk is op zoek naar een HBO student, die de economische gevolgen van de aanschaf van een microvergister op melkveebedrijven in beeld gaat brengen.

In 2011 is het praktijknetwerk 'Microvergisters in de praktijk' van start gegaan. Zeven melkveehouders en één kalverhouder gaan in dit netwerk op zoek naar antwoorden op vragen op het gebied van economie, bemesting, stalaanpassingen en gasafzet in relatie tot de mestvergister. Hierbij zal de nadruk liggen op economische gevolgen van het toepassen van microvergisters. Een van de opdrachten is het testen van een economisch model op de praktijkbedrijven. Ben jij die student(e), die wil werken aan dit onderwerp van de toekomst? Klik hier voor de uitgebreide vacature en informatie over het aanmelden.

Meer informatie bij netwerkbegeleider Giske van Es