Nieuws

Praktijknetwerk Microvergisters op open dag De Marke

Gepubliceerd op
22 augustus 2013

Op 11 september organiseert Knowledge Transfer Centre ‘De Marke’ in samenwerking met ForFarmers Hendrix een open dag. Het praktijknetwerk Microvergisters in de praktijk zal actief deelnemen aan deze themadag waar de Kringloopwijzer centraal staat.

Het praktijknetwerk: Microvergisters in de praktijk zal zich tijdens de open dag op de Marke presenteren. Giske van Es procesbegeleider van het netwerk en werkzaam bij DLV zal alle ins en outs van het netwerk toelichten. Ze zal wat vertellen over de knelpunten, waar de leden de afgelopen twee jaar tegen aan zijn gelopen. Voor veel bedrijven blijft het moeilijk om het economisch rond te rekenen. Het investeringsbedrag is hoog en de subsidiekaders wisselen vaak. Ook de afzet van warmte blijft lastig. Het netwerk is er dan ook van overtuigd dat de nadruk van de microvergister meer moet liggen op het totaalplaatje. Het efficiënt benutten van de mineralen op bedrijfsniveau. Een microvergister past daarom prima in de kringloop van een bedrijf. Op de Marke staat sinds vorig jaar een microvergister. Het bedrijf is een van de deelnemers aan het praktijknetwerk.

Naast informatie over het netwerk is er veel aandacht voor het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van bodembeheer, ruwvoerteelt en – winning, voeding en het efficiënt benutten van nutriënten op het eigen bedrijf.