Netwerk

Praktijknetwerk Hoe bedien ik een nichemarkt

De biologische geitenmelk van de in 2009 opgerichte coöperatie 'Organic Goat milk Coöperation' (OGC) gaat bijna volledig naar het buitenland.

Terwijl ook in Nederland de consument behoefte heeft aan geitenmelk die op een biologische wijze is geproduceerd, met onder andere weidegang voor geiten. Als netwerk zoeken we naar mogelijkheden om deze nichemarkt te ontwikkelen. We willen met andere ketenpartijen kennis uitwisselen om hoogwaardige producten van biologische geitenmelk te maken en vermarkten. Aanpak Wij willen met professionele begeleiding de organisatie van de coöperatie verbeteren en komen tot een duidelijke sterkte-zwakte analyse. Vervolgens willen we met een business- en strategieplan onderzoeken of een eigen merk, inclusief eigen marketing kans van slagen heeft om de biologische geitenzuivelproducten zelf af te zetten. De ervaringen die hiermee opgedaan worden, zullen we als netwerk breed communiceren.

Nieuws

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of Google op de titel van het netwerk.