Nieuws

Praktijknetwerk ‘Boerende Koeien’ van start

Gepubliceerd op
30 juli 2013

Het praktijknetwerk Boerende Koeien heeft met de deelnemers een startbijeenkomst gehad. In vier verschillende studiegroepen stond tijdens deze bijeenkomst de kennismaking met de kringloopwijzer centraal. Met name de opbrengsten van het land was onderwerp van discussie bij de deelnemers.

“In dit praktijknetwerk Boerende Koeien staan methaanemissies centraal”, aldus projectleider Straver van DLV. “In het project doen circa 40 melkveehouders mee, allemaal uit Brabant”.

Uitslag KrinloopWijzer

Gekozen is om tijdens de startbijeenkomst van het praktijknetwerk de deelnemers kennis te laten maken met kringloopwijzers. “We zijn gestart met de kringloopwijzer omdat veel factoren die invloed hebben op methaanemissies terug komen in de kringloopwijzer. Bijvoorbeeld voerefficiëntie, het aandeel jongvee, bemesting en de voederteelt”, licht Straver toe.

De DLV projectleider heeft samen met haar collega Koen van Steen de kringloopwijzers met alle deelnemers besproken. “In vier studiegroepen hebben we de cijfers van de kringlopen naast elkaar gezet en alle opvallende aspecten eruit gelicht”, vertelt van Steen. “Terugkerende aandacht, met veel onderlinge vragen, gingen over opbrengsten van het land. De deelnemers waren erg benieuwd hoe de opbrengstverschillen te verklaren waren en hoe opbrengsten te verhogen zijn”, vult Straver aan.

In de aankomende bijeenkomsten wordt met de deelnemers kennis vergaard over emissies in relatie tot gewasopbrengst, voerefficiëntie en aantal stuks jongvee.