Nieuws

Praktijkdag: Welk type vloer en boxvulling is goed voor mij en mijn koe?

Gepubliceerd op
3 april 2012

De keuze uit verschillende vloertypes en boxvulling is groot. De praktijknetwerken Emissiearme stal met zandboxen en De Kelder te Boven organiseren samen met DLV een praktijkdag op dinsdag 17 april in de regio Steenderen, bestaande uit bedrijfsbezoeken naar melkveehouders met verschillende typen emissiearme vloeren en boxvullingen. De praktijkdag start ’s ochtends met een bezoek aan de familie IJsseldijk. In hun stal hebben zij gekozen voor een betonnen vloer, in het werk gestort. Aansluitend staat een lunch in Den Bremer te Toldijk op het programma.

Presentaties over ervaringen uit praktijknetwerken tijdens de lunch

Tijdens de lunch worden de inzichten en de resultaten uit het praktijknetwerk gepresenteerd. Praktijknetwerk ‘Emissiearme stal met zandboxen’ heeft de afgelopen twee jaar veel onderzoek verricht naar de mogelijkheden van zand in de boxen, in combinatie met emissie arme vloeren. Tijdens de presentatie, die gegeven wordt door adviseur Sjoerd Roelofs, wordt een handreiking uitgedeeld over het gebruik van zand in boxen bij verschillende emissiearme vloertypen.

Het praktijknetwerk ‘De kelder te boven’ richt zich op het ontwikkelen van stalontwerpen over kelderloos bouwen. Adviseur Sander Woestenenk zal in zijn presentatie nader toelichten dat het bouwen van niet onderkelderde stallen technisch goed mogelijk is. Door de toepassing van een goed zandbed kan er, in ieder geval op de zandgronden, goed gefundeerd worden.

Bedrijfsbezoeken ‘s middags

Na de lunch worden de overige twee bezoeken afgelegd. In de stal heeft de familie Ruessink gekozen voor een betonnen vloer met 2% afschot naar het midden. In de boxen ligt de droge fractie uit de mest. Ter afsluiting van de praktijkdag wordt een bezoek gebracht aan familie Huetinck. In de stal heeft de familie Huetinck gekozen voor een betonnen profielvloer met urinebuis (HCl type W5). Als boxvulling is gekozen voor een mengsel van stro, kalk en water. 

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Belangstellenden zijn uitgenodigd voor het bijwonen van deze praktijkdag, welke is georganiseerd in regio Steenderen (prov. Gelderland). De praktijkdag start om 10.30 uur en sluit om 15.30 uur. U wordt verzocht niet in bedrijfskleding te komen.

De kosten voor deze excursie bedragen € 25,- p.p., en er kunnen maximaal 40 personen deelnemen. Bij overschrijden van het aantal aanmeldingen leggen wij een reservelijst aan.