Nieuws

PRRS: Off the road!?

Gepubliceerd op
24 april 2013

Proeven in Amerika hebben aangetoond dat 10 (Thompson et al.) en 30 minuten (Dee et al.) verhitten van transportmiddelen tot 70°C een negatief effect heeft op het PRRS virus.

Het netwerk Transport: ontsmetten met een (sc)HITTE(rend) resultaat is op zoek naar een praktische vertaling voor Nederlandse omstandigheden voor het omslagpunt, qua tijd en temperatuur, zodat het PRRS virus “verbannen” kan worden van de transportmiddelen.

Het netwerk heeft PorQ verzocht een proef op praktijkbasis uit te voeren, die hierin duidelijkheid zou kunnen geven. De proef is uitgevoerd, echter het heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Dit heeft alles te maken met de wijze van onderzoeken, de kwantitatieve PCR test. Dit blijkt geen methode te zijn die de mate van inactivatie van een/het veldvirus kan vast stellen.

De looptijd van het netwerk is helaas niet toereikend om het antwoord te vinden op de vraag hoe het PRRS virus op een praktische wijze kan worden geïnactiveerd op veewagens. In het licht van de PRRS vrij pilot, zoals die in Noord Nederland van start is gegaan, is dat erg jammer, omdat dit ook daar aan de orde is.

Een uitgebreidere versie van het onderzoek, zoals dat door PorQ is uitgevoerd: Blootstelling aan warme lucht van 50°C lijkt geen effect te hebben op PRRS virus in transportmiddelen.

Belangrijkste uitkomsten van het netwerk:

1. Overzicht van de overlevingstijd van risicovolle ziekteverwekkers  

Overleving in organisch materiaal / water Overleving in koude
PRRS 3 weken in organisch materiaal, 11 dagen in water Maanden bij -20 °C
Circo 63 dagen in een put Overleeft in weefsel opgeslagen bij -70 °C
APP 5 dagen in organisch materiaal, > 20 dagen in water Geen bevindingen
Mycoplasma tot 7 dagen in mest Overleeft goed in koude, vochtige omgeving
Salmonella jaren in mest, 115 dagen in water, 120 dagen in grond Geen bevindingen
Streptococcen 3 dagen bij 20°C, 25 dagen bij 5°C 25 dagen bij 5 °C
MRSA maanden Ongevoelig voor vorst
Vibrio 12 dagen bij 20-22°C, 7 dagen bij 25°C Bij 0 -10° C: 48 dagen

2. Onderzoek is gewenst naar de optimale tijd – temperatuur verhouding bij het verhitten van transportmiddelen om het PRRS virus te inactiveren; Hoe lang bij hoeveel graden verhitten?

3. Er is behoefte aan een (snelle & betaalbare) microbiologische test die de aanwezigheid / afwezigheid van het PRRS virus aantoont in de omgeving. Deze test is gewenst voor de transportsector, en ook voor andere schakels in de keten, voor het in kaart brengen van overdraagbaarheid van het virus, zowel binnen als buiten varkensbedrijven.

Meer informatie bij netwerkbegeleider Marco Hol.