Nieuws

Optimalisering huisvesting melkgeiten

Gepubliceerd op
8 maart 2012

In november zijn drie studenten van HAS Den Bosch, René van Casteren, Anne-Marie van Hattem en Hanne Koop, in opdracht van het praktijknetwerk Ontwerp duurzame geitenstallen gestart met een praktijkonderzoek naar optimalisering van de huisvesting van melkgeiten. Dit onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in de groei en slijtage van de klauwen van melkgeiten en in het lig- en loopgedrag op hellingen en verhogingen.

In de natuur leven geiten in een heuvel- en bergachtig gebied op steile harde ondergronden. De dieren klimmen gemakkelijk op rotsen, in bomen en andere obstakels. Geiten blijken graag op een verhoging te liggen. Het ligbed hoeft niet zo zacht te zijn als dat van bij voorbeeld melkkoeien. Het klimmen op harde bodem heeft als gevolg dat de geitenklauwen, die voortdurend blijven groeien, kort en hard blijven.

De meeste melkgeiten binnen de professionele melkgeitenhouderij worden vooral in potstallen gehouden. Door het zachte en op sommige plaatsen vochtige strobed worden de klauwen zacht en slijten deze niet of nauwelijks. De klauwen kunnen vergroeien, wat een belemmering oplevert bij het lopen. Dit heeft als gevolg dat de geiten minimaal 2 keer per jaar bekapt moeten worden.