Netwerk

Ontwerp duurzame geitenstallen

Het netwerk wil een vernieuwend, modulair stalconcept ontwikkelen waarbij rekening gehouden wordt met wensen vanuit dier, maatschappij en consument.

Het betekent dat het een concept moet worden met de volgende uitgangspunten: toepasbaar in bestaand bedrijf en bij nieuwbouw, het natuurlijk gedrag van de melkgeit staat centraal (klim- en schuurgedrag, plateau-behoefte), extra aandacht voor gezondheid/weerstand (hygiëne, klimaat), automatisering en dus arbeidsefficiëntie (selectietechniek), transparantie, milieu, waaronder energie-, emissiebeperking (ammoniak, fijnstof) en landschappelijke inpassing. Het uitgangspunt is een bedrijf van 1500 melkgeiten en WABO-gereed.

Aanpak

Het netwerk zal zich in eerste instantie oriënteren, onder ander bij andere sectoren, door brain te stormen en de uitgangspunten scherp te stellen. Daarnaast volgt een inventarisatie van de knelpunten in de huidige manier van geiten houden, waarbij vloeren, techniek, klimaat en architectuur belangrijke aandachtspunten zijn. De derde fase omvat onderzoek, deskundigheid en draagvlak. We betrekken hier diverse partijen bij. Daarna volgt het genereren van oplossingsrichtingen en het uitwerken daarvan. Uiteindelijk komen we tot een compleet stalconcept, investeringsplan en een schets voor WABO, waarna we onze bevindingen willen uitdragen in een minisymposium.

Nieuws

Producten

  • MDV-Check Melkgeitenstallen
  • Prezi

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of google op de titel van het netwerk.