Nieuws

Onderzoek naar leverbot op schapen- en koeienbedrijf

Gepubliceerd op
16 oktober 2014

Het netwerk ‘Leverbot bestrijden met loopeenden’ onderzoekt op een gemengd schapen-/melkveebedrijf met de Faculteit Diergeneeskunde of na de inzet van eenden, schapen minder besmet worden met de leverbot-parasiet.

De resultaten van dit onderzoek worden eind van het jaar verwacht. Tevens is onderzocht hoeveel eenden ongeveer nodig zijn per oppervlakte om een perceel “schoon te vegen” voor wat betreft slakken.

Meer informatie

Meer weten over het onderzoek of ander zaken rondom de bestijding van leverbot? Lees hier  Nieuwsbrief Leverbot bestrijding met loopeenden door Provinos van september 2014