Nieuws

Onderwaterdraineren kan, ook bij gebruik van zware machines

Gepubliceerd op
28 februari 2013

Hoe houdt onderwaterdrainage zich bij het gebruik van zware machines? Het netwerk Onderwaterdrainage op veen heeft het getest met machines van 9.000 tot 32.500 kilo. Niet zozeer het gewicht, maar de druk per cm2 is doorslaggevend. Het antwoord luidt dan ook: 'zij' kunnen rijden als u erop kunt lopen.

Vorig jaar mei heeft er bij vof de Vries te Stolwijk een demonstratiedag plaatsgevonden rondom de aanleg van onderwaterdrainage. Tijdens deze demo is verder gekeken dan alleen de aanleg van de drains. De deelnemende machines zijn ook gewogen en de druk per cm² is bepaald om extra inzicht te krijgen wat er nu werkelijk gebeurt op/in de bodem en wat voor effect we daarvan kunnen verwachten op onder andere verdichting. De deelnemende machines hadden een gewicht tussen de 9.000 en 32.500 kg. Dit is een groot verschil, maar wat is hiervan het gevolg? Dat hangt volledig af van de bandenuitrusting.

Twee combinaties werkten met banden onder hun trekker en twee combinaties met rupsen. Hiervan hebben we het belaste contactoppervlak bepaald en afhankelijk van de bandenmaat en bandenspanning is er veel variatie. Uiteindelijk komt het erop neer dat er een druk per cm² uitkomt die binnen de landbouw acceptabel is, namelijk onder de 1 kg per cm² om zo de mate van bodemverdichting beperkt te houden. Daarboven krijg je negatieve effecten in de vorm van blijvende verdichting, dus structuurschade of zelfs blijvende sporen. De ervaring leert dat men hiermee in de veehouderij minder ver is dan in de akkerbouw.

Uit de metingen blijkt dat alle deelnemers met hun trekkers en werktuigen onder die 1 kg per cm2 blijven. De combinaties lieten een verschil zien varieërend van 0,35 – 0,83 kg per cm² (zie tabel). De mens (“Jan Modaal”) heeft een druk per cm² van 0,4 kg. Concreet komt het erop neer dat in situaties waarbij u op het veld kunt lopen, de machines ook zonder problemen op het veld kunnen rijden.

Bedrijf Totaal gewicht in kg Contactoppervlakte in cm² Druk per cm²
De Vlijt (rups) 17.080 35.280 0,48
Reyneveld 15.260 18.404 0,83
Van Kessel (rups) 32.500 93.600 0,35
De Vries 8.840 19.560 0,45

Al met al uitkomsten die veel mensen verbaasden. Feit blijft dat als de omstandigheden in het veld heel matig worden de druk per cm² toch te hoog zal zijn. Er zullen altijd situaties voorkomen dat de totale draagkracht van de bodem niet is opgewassen tegen een massa (gewicht van een machine) die er op staat. De machine zal dan gewoon weg zakken. Maar dat is nu eenmaal kenmerkend voor 'echte' veengrond.

Dit netwerk maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken in het Westen, waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door het Veenweide Innovatie Centrum, PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research.

Voor meer informatie: netwerkbegeleiders Barend Meerkerk of Sjon de Leeuw