Nieuws

Onderwater drainage, een peil op te trekken?!

Gepubliceerd op
2 april 2012

Afgelopen voorjaar zijn er bij de deelnemers van het praktijknetwerk Onderwaterdrainage op veen peilbuizen op de percelen geplaatst, om het verschil in grondwaterstand vast te leggen. Tim van Noord van PPP-Agro Advies, plaatste de peilbuizen in samenwerking met het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC). Om het effect van de onderwater drainage goed te kunnen analyseren is er bij iedere deelnemer ook een peilbuis geplaatst op een controleperceel zonder onderwaterdrainage.

Op deze manier is goed te zien wat het daadwerkelijke effect is van onderwaterdrainage in de veenweiden. Komende tijd zullen de deelnemers de grondwaterstanden in de gaten houden, daarnaast wordt met behulp van een penetrometer bepaald wat onderwaterdrainage doet met de draagkracht van de bodem.