Nieuws

Nieuwe wending in het mestbeleid

Gepubliceerd op
1 april 2014

De eisen rond derogatie worden aangescherpt. Het gaat hierbij om de verlaging van de dierlijke mestgift voor zandgrond van 250 naar 230 kilogram stikstof. Daarnaast is er de eis van maximaal 20 procent bouwland in plaats van 30 procent. K&K-deelnemer Houbraken ziet ondanks aanscherping ook voordelen.

Deze eis van 80 procent grasland heeft nu, in dit voorjaar, nog ingrijpende effecten op bijna 8000 derogatie bedrijven. De meeste bouwplannen zijn immers al klaar, en deze bedrijven hebben tussen 70 en 80 procent gras. Zij voldoen dus niet aan de nieuwe eis. Dit betekent dat zij hun bedrijfsvoering moeten bijstellen.  

Aanpassing voor derogatie

Voor Koeien & Kansen deelnemer Adrian Houbraken is dit ook van toepassing. Hij besloot om voor volledige derogatie van zijn bedrijf te gaan. Hij zaaide dus een extra perceel gras in,  waar maïs gepland stond. Omdat dat nog niet genoeg was, is ook een perceel met een vanggewas van Italiaans Raaigras doorgezaaid.

Voordelen van extra gras

Houbraken pakt nu enkele voordelen mee. Zo beschikt zijn bedrijf nu over 80 procent gras en voldoet zijn bedrijf nu aan de derogatie eis en mag dus meer mest plaatsen. Hij krijgt een hogere fosfaatplaatsingsruimte op het eigen bedrijf. Dat betekent 30 kg meer ten opzichte van bouwland. Dit heeft als voordeel dat de plaatsingsruimte stijgt en het fosfaatoverschot daalt. Door deze maatregel stijgt de plaatsingsruimte van fosfaat boven de 75 procent. Daardoor kan hij nu voldoen aan de eis voor regionale mestafzet in plaats van de verplichte mestverwerking.

Op deze manier wordt er een basis gelegd voor de combinatie mest – voer, en zijn de totale kosten voor mestafzet en -verwerking lager.