Nieuws

Nieuwe vraagtekens

Gepubliceerd op
11 juni 2012

Deelnemers van het praktijknetwerk Minder koorts van Qkoorts hebben onlangs kennis genomen van de resultaten van het Q-VIVE onderzoek. Hiermee zijn weer een aantal vraagstukken beantwoord, maar komen er ook weer nieuwe vraagtekens bij.

Van maart 2009 tot medio 2010 heeft er onder de naam Q-VIVE een landelijk Q-koorts onderzoek plaatsgevonden. Q-VIVE was een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) samen met onder meer de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en de Academische Werkplaats (AMPHI) van het UMC St Radboud te Nijmegen. Er is onderzoek gedaan naar infecties met de Q-koorts bacterie bij het vee, de veehouders en de gezinsleden van melkgeiten- en melkschapenbedrijven. Bij een klein aantal bedrijven is ook het voorkomen van de Q-koorts bacterie in de stallen en de directe bedrijfsomgeving onderzocht.

Voortzetting vaccinatiebeleid
Over het algemeen pleiten de resultaten bij zowel het vee als de veehouderij-gezinnen voor een voortzetting van het huidige vaccinatiebeleid bij melkgeiten en melkschapen, zeker op de grotere bedrijven. Dit vaccinatiebeleid voorkómt abortusstormen onder de geiten en leidt tot duidelijke lagere uitscheiding van bacteriën door dieren die ondanks de vaccinatie toch geïnfecteerd raken. Dit voorkomt de verdere verspreiding van de Q-koorts bacterie via de lucht tussen dicht bij elkaar gelegen melkgeitenbedrijven en verlaagt dus het risico van Q-koorts bij mens en dier. Ook het aantal infecties bij veehouders en hun gezinnen zal naar verwachting hiermee verminderen. Door het intensieve contact met de dieren en hun leefomgeving is het risico op een infectie onder veehouderijgezinnen, met name op bedrijven met een abortusverleden door de Q koorts bacterie en op bedrijven met een positieve tankmelkuitslag, nog wel aanwezig.

Het onderzoek onderstreept ook het belang van het zo klein mogelijk maken van de kans op insleep via andere wegen dan de lucht, door het weren van huisdieren zoals honden en katten uit de stal en het wisselen van laarzen en eventueel andere beschermende kleding bij het binnengaan en verlaten van de stal. Op basis van de wetenschappelijke literatuur en resultaten voor andere dierziekten wordt ook de aanvoer van dieren van andere bedrijven sterk ontmoedigd vanwege de verhoogde kans op insleep van ziektekiemen, ook al kon die relatie in het Q-VIVE onderzoek niet worden aangetoond.

Arjan Wink, netwerkdeelnemer: “ik zie weinig nieuwswaarde in de resultaten van het Q-VIVE onderzoek. Ik had meer praktische informatie verwacht. De bevindingen zijn algemene bevindingen ter preventie van ziekte-insleep die bij ons veehouders ook algemeen bekend zijn. Verder is één van de conclusies dat bedrijven met meer dan 800 melkgeiten een hogere kans op infectie hebben. Waar komt deze grens vandaan? De komende tijd worden de resultaten uit het onderzoek verder gecommuniceerd. Ik hoop dan deze vragen beantwoord te krijgen”

Nieuwe vraagtekens
Tijdens de doorlooptijd van het project is veel kennis over de verspreiding van Q-koorts ontwikkeld. Er zijn allerlei belangenverenigingen opgericht. Getroffen veehouders kunnen terecht bij allerlei instanties voor sociaal emotionele steun. Voortzetting van het huidige vaccinatiebeleid is het huidige devies. Een groot aantal vraagstukken zijn inmiddels beantwoord. Kennis is door de uitbraak van Q-koorts versneld vrijgekomen. De netwerkdeelnemers hebben begrip voor het huidige vaccinatiebeleid. Wel speelt de vraag hoe het toekomstige vaccinatiebeleid er uit gaat zien. Hoe lang blijft het vaccinatiebeleid van kracht? Blijft dit ook gelden voor bedrijven die herhaaldelijk negatief testen op de Q-koorts bacterie in de melktank? Welke kosten brengt het toekomstige vaccinatiebeleid met zich mee? De kostprijs binnen deze sector staat immers erg onder druk. Hierdoor ontstaan nieuwe vraagstukken waardoor de kopzorgen binnen de geitenhouderij de wereld nog niet uit zijn.

Klik hier door voor het verslag: Resultaten Q-koorts onderzoek (Q-VIVE) melkgeitensector 2009-2010