Nieuws

Nieuwe uitgebreide versie KringloopWijzer

Gepubliceerd op
1 januari 2014

De KringloopWijzer wordt steeds completer. De uitvoer is sterk verbeterd. Voor het snelle inzicht is er is een focus mogelijk op alleen de resultaatkengetallen. Maar voor de ‘analisten’ is een verdieping op onderdelen ook goed mogelijk.

De KringloopWijzer is uitgebreid met bedrijfsspecifieke referentiegroepen, verbeterde uitvoer en extra invoerparameters. Deze nieuwe versie is via deze link te downloaden of via www.mijnkringloopwijzer.nl.

kringloop.jpg

Bedrijfsspecifieke referentie

Met de nieuwe KringloopWijzer is elk melkveebedrijf te vergelijken met een referentie. Het gemiddelde van een groep waar het betreffende bedrijf het best bij past. Er zijn 12 referentiegroepen die worden bepaald door de grondsoort en de intensiteit. Er is een indeling in 4 grondsoorten (klei, veen, droogtegevoelige zandgrond en niet droogtegevoelige zandgrond) en drie verschillende intensiteiten. De intensiteiten zijn: kleiner dan 13 ton melk per ha, tussen 13 en 16 ton melk per ha en meer dan 16 ton melk per ha.

Nieuwe kengetallen in februari

Verder gaat het in de KringloopWijzer niet alleen meer om stikstof en fosfaat. Broeikasgassen, nitraatuitspoeling en ontwikkeling van de organische stof worden ook bepaald. Hiervoor is beperkte extra invoer nodig. Deze invoer wordt nu al opgevraagd in de nieuwe versie. De bepaling van de nieuwe kengetallen wordt momenteel nog getest, maar zal in februari operationeel worden. Omdat de nieuwe versie extra invoer vraagt, zal de versie van februari, met dezelfde invoer, de nieuwe kengetallen automatisch bepalen.